Личен брокер при избор на имот: Мария Илиева

Професионален опит: 11 години

Клиенти: Купувачи и наематели на недвижими имоти

ЗА ИНФОРМАЦИЯ

 

УСЛУГИ:

 • Личен брокер при запупуване или наемане на недвижим имот;

 • Изготвяне на Предварителен договор за покупка на недвижим имот, Договор за наем, Нотариален акт за покупка на недвижим имот и др.

 • Изготвяне и комплектоване на всички необходими документи за изповядване на сделка пред нотариус;

 • Изготвяне и комплектоване на всички необходими документи за кандидатстване за кредит;

 • Придружаване на клиента при нотариус за изповядване на сделка;

 • Промяна предназначение на земеделска земя;

 

 

 

 

 

СТЪПКИ:

 • На среща с личния брокер се определят критериите за търсене на недвижим имот по задание на клиента;

 • Личният брокер извършва подбор на недвижими имоти от предлаганите на пазара оферти от агенции и частни лица, като запознава клиента с тях;

 • Личният брокер организира до пет безплатни огледа на одобрени от клиента недвижими имоти, в удобно за клиента време;

 • След като клиентът одобри недвижим имот, личният брокер подготвя Предварителен договор за покупка на недвижим имот, както и необходимите документи за изповядване на сделката пред нотариус или Договор за наем на недвижим имот;

 • Личният брокер заявява час при нотариус за изповядване на сделката, като придружава клиента;

 • При нужда личният брокер консултира и подготвя документите на клиента за кандидатстване за банков кредит.

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДИМСТВА:

 

 • ПЕСТИТЕ ВРЕМЕ - Получавате достъп до предлаганите на пазара оферти от агенциите за недвижими имоти, както и до офертите от частни лица, като огледите се организират в удобно за вас време!

 • ЛОЯЛНОСТ - Предлагат ви се реални, проверени оферти!

 • СИГУРНОСТ - Личният брокер защитава интересите на клиента – купувач или наемател, при подписване на договори, извършване на плащане!

 • ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ - Личният брокер изготвя всички необходими документи за покупка или наемане на недвижим имот!

 • КОРЕКТНОСТ - Дължимо възнаграждение – 2 % /два процента/ от стойността на покупната цена или 50 % /петдесет процента/ от наемната цена!

 

ВРЕМЕТО Е ПАРИ, ПЕСТЕТЕ ГИ!

 

 

 

 

 

 

КОНТАКТ:

гр. София 1124
ул. Светослав Тертер 7
Мария Илиева
GSM 0898478528
e - mail: smiv@abv.bg